Ax-ItConsult

IT lösningar för stora- och små företag

Tjänster

Ax-ItConsult erbjuder tjänster inom många olika områden såväl långvariga som kortvariga uppdrag

Projektledning

Ledande roller i projektets olika faser:

 • Förstudie och anlays
 • Kravspecifikationer
 • Projektplanering och -ledning
 • Roll out och projektöverlämnande
 • Riskanalyser

Beslutsstöd

Från en idé till färdig lösning:

 • Extrahering  och preparering av data från många olika datakällor
 • Dashboards och rapporter för olika ändamål
 • Storytelling - interaktiva presentationer

Webapplikationer

Erfarenhet av olika CMS system
 och open source:

 • Drupal
 • Wordpress
 • Joomla

Erfarenhet

Konsultuppdrag och projekt:

 • HR, lön och tidrapportering
 • Kvalitetssystem
 • Systemvalidering och -testning
 • Etikettsystem
 • OEE
 • Riskanalyser
 • ISO system 
 • Ett flertal olika ERP system

Kompetens

Utbildning på universitetsnivå:

 • Ekonomi och redovisning
 • Programmering 
 • Informationsbehehandling

Språk

Kan kommunicera på:

 • Svenska
 • Engelska
 • Finska

Om Ax-ItConsult

Ax-ItConsult är ett It-konsultbolag grundat av Ingegerd Johansson. 
Företaget är verksamt sedan 2009 och finns i egna kontorsutrymmen på Norra Åland. 
 
Ax-ItConsult arbetar på uppdragsbasis med olika projekt eller med systemutveckling.

Gedigien erfarenhet på många områden från tillverkningindustrin.

Lång erfarenhet av Business Intelligence (beslutsstödssystem)

Kontakt

Ax-ItConsult

Åkerbacksvägen 7

AX-22 520 KASTELHOLM

 +358 50 995 6001

 info(at)ax-itconsult.com

 ax-itconsult.com